Spelvillkor

 

GENERELLA SPELVILLKOR HOS QDISTRIBU LIMITED

Leverantör:

Qdistribu Limited
Suite 1, Second Floor, Francis Rachel Str.
Victoria, Mahe, Seychelles

 

ANSÖKAN

Dessa generella spelvillkor gäller för samtliga kampanjer (hedanefter "Kampanjer"), som erbjuds av Qdistribu Limited. För varje enskild kampanj, kan speciella villkor gälla utöver. Dessa är listade i kampanjen i fråga.

 

VILLKOR FÖR DELTAGANDE

En deltagare kan delta i en kampanj i en månad från de att kampanjen publicerades, såvida inte en annan tidsperiod nämns i kampanjen.

 

DELTAGANDE

Deltagande är i princip endast möjligt om deltagaren i deltagande stund är över 16 år. När en deltagare i en kampanj är under 16 år, måste han/hon ha tillstånd från sin förälder eller vårdnadshavare att delta i kampanjen i fråga. Qdistribu Limited kan begära en skriftlig bekräftelse på samtycke. Qdistribu Limited kan när som helst begära ett bevis av angivet födelsedatum och/eller en kopia av en giltig ID-handling.

 

HUR MAN DELTAR

Det kommer att redovisas på varje enskild kampanj hur man går tillväga för att delta.

 

VINSTER

Under varje kampanj kommer det att anges vilket och hur många priser som kan vinnas. Ett pris kommer att tillhandahållas av Qdistribu Limited i enlighet med samma skick som för tiden den görs tillgänglig. För några synliga eller dolda fel eller någon annan skada på ett pris är Qdistribu Limited inte ansvariga. Ett vinstpris är strikt personligt och kan inte överlåtas. Ett pris kan inte lösas in mot kontanter, varor och/eller tjänster.

 

NYHETSBREV

Genom att delta i kampanjen blir man automatiskt prenumerant på nyhetsbrevet för Livekort.se. Maximalt en gång i veckan kommer du bli informerad om unika rabatter. Du kan avbryta prenumerationen när som helst via avsägandelänken som ingår i varje nyhetsbrev.

 

VINSTSKATT

Möjlig vinstskatt kommer inte att belasta deltagaren utan betalas av Qdistribu Limited, under förutsättning att en vinstskatt ska betalas.

 

BESTÄMNING AV VINNARE

För varje kampanj som dyker upp på Livekort.se kommer vinnarna utses av en oberoende tredje part som slumpmässigt drar vinnarna. Det genomförs en lottning per kampanj, om inte annat anges i en kampanj.

 

PUBLICERING AV VINNARE

Vinnarna kommer att informeras via e-post om priset på den e-postadress som tillhandahållits av deltagaren, postadress eller telefonnummer. Inom några veckor kommer priset att skickas per post eller överlämnas till vinnaren. Om vinnaren inte gör anspråk på priset inom en rimlig tid, kommer vinnaren gå miste om sin rätt att ta emot priset.

 

EXKLUDERADE ATT DELTA

Anställda på Qdistribu Limited och prissponsorer av den relevanta kampanjen utesluts från deltagande.
Qdistribu Limited förbehåller sig rätten att utesluta en deltagare utan att ange skäl för uteslutning av deltagande, särskilt när de INTE uppfyllt de villkor som fastställts i samband med en kampanj. 

 

ANSVAR

Qdistribu Limited tar största möjliga hänsyn till utformningen av denna kampanj. Ändå är det möjligt att informationen är ofullständig eller felaktig. Alla tryckning, stavning eller andra sådana fel av Qdistribu Limited eller publicerat material av något slag, kan inte hållas mot Qdistribu Limited och kan inte på något sätt skapa en skyldighet för Qdistribu Limited.

 

INTEGRITET

Alla personuppgifter hanteras i samband med deltagarnas kampanjer erhålls i strikt konfidentiellt och i enlighet med gällande sekretesslagstiftning.

 

INSPEKTION

Villkoren kan ses på webbplatsen för Livekort.se. Qdistribu Limited förbehåller sig rätten att ändra de allmänna spelvillkoren. Vid ändring av de allmänna spelvillkoren kommer det effektiva datumen anges i de nya allmänna spelvillkoren.

 

UPPFÖRANDEKOD FÖR UTLOTTNINGSKAMPANJER

Qdistribu Limited agera i enlighet med uppförandekoden för utlottningskampanjer. Om en deltagare har klagomål om en kampanj av Qdistribu Limited, kan deltagaren framföra denna skriftligen till Qdistribu Limited. Attn: Livekort.se, Qdistribu Limited, Suite 1, Second Floor, Francis Rachel Str. Victoria, Mahe, Seychelles.