Ansvarsfriskrivning

Flawless Shopping BV, ger dig härmed dig till www.livekort.se ("Webbplatsen") och välkomnar dig att köpa från sortimentet.

Flawless Shopping BV förbehåller sig därmed rätten att när som helst ändra innehållet eller ta bort delar utan att behöva meddela dig.

Begränsat ansvar

Flawless Shopping BV gör sitt yttersta för att uppdatera innehållet på webbplatsen så ofta som möjligt och/eller tillägga. Trots denna omsorg och uppmärksamhet är det möjligt att innehållet är ofullständig och/eller felaktig.

Det erbjudna materialet på webbplatsen är utan någon garanti eller anspråk på att korrekthet. Dessa material kan komma att ändras när som helst utan förvarning av Flawless Shopping BV.

Specifikt för priser och annan information om produkterna på webbplatsen är föremål för uppenbara programmering- och skrivfel. Du kan vid sådana händelser hävda ingen överenskommelse med Flawless Shopping BV. Webbplatsen innehåller hyperlänkar till tredje parts webbplatser och tjänster där Flawless Shopping BV aldrig tar något ansvar.

Support

När support gällande en produkt tillhandahålls kommer Flawless Shopping B.V. agera som en mellanhand mellan köpare och säljare.

Upphovsrätt

Alla immateriella rättigheter avseende dessa material tillhör Flawless Shopping BV.

Kopiering, distribution och annan användning av dessa material är inte tillåtet utan skriftligt tillstånd från Flawless Shopping BV, förutom och endast i den utsträckning som anges i reglerna i tvingande lag (såsom rätten att citera), om inte annat anges i specifika material.

Övrigt

Denna ansvarsfriskrivning kan ändras till och från. Denna ansvarsfriskrivning är genererad genom ICTRecht Disclaimer generator (http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/)