Ansvarsfriskrivning

King Of Shopping Pte. Ltd., ger dig härmed dig till www.livekort.se ("Platform") och välkomnar dig att köpa från sortimentet.

King Of Shopping Pte. Ltd. förbehåller sig därmed rätten att när som helst ändra innehållet eller ta bort delar utan att behöva meddela dig.

Begränsat ansvar

King Of Shopping Pte. Ltd. gör sitt yttersta för att uppdatera innehållet på Platform så ofta som möjligt och/eller tillägga. Trots denna omsorg och uppmärksamhet är det möjligt att innehållet är ofullständig och/eller felaktig.

Det erbjudna materialet på Platform är utan någon garanti eller anspråk på att korrekthet. Dessa material kan komma att ändras när som helst utan förvarning av King Of Shopping Pte. Ltd.

Specifikt för priser och annan information om produkterna på Platform är föremål för uppenbara programmering- och skrivfel. Du kan vid sådana händelser hävda ingen överenskommelse med King Of Shopping Pte. Ltd. Platform innehåller hyperlänkar till tredje parts webbplatser och tjänster där King Of Shopping Pte. Ltd. aldrig tar något ansvar.

Support

När support gällande en produkt tillhandahålls kommer King Of Shopping Pte. Ltd. agera som en mellanhand mellan köpare och säljare.

Upphovsrätt

Alla immateriella rättigheter avseende dessa material tillhör King Of Shopping Pte. Ltd.

Kopiering, distribution och annan användning av dessa material är inte tillåtet utan skriftligt tillstånd från King Of Shopping Pte. Ltd., förutom och endast i den utsträckning som anges i reglerna i tvingande lag (såsom rätten att citera), om inte annat anges i specifika material.

Övrigt

Denna ansvarsfriskrivning kan ändras till och från. Denna ansvarsfriskrivning är genererad genom ICTRecht Disclaimer generator (http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/)